RESMÎ BELGE, DEVLETE AİT YAZILAR VE SAİRELER. BİR KISIM KAMU KURUMLARINCA DÜZENLENEN EVRAK. MESELÂ NOTERLİKÇE, MAHKEMECE, NÜFUS İDARESİNCE DÜZENLENEN BELGELERDİR.resmi evrak